NIP : 198812232015042002
NIDN : 0023128802
Jabatan : Asisten Ahli 
Pangkat : Lektor
Golongan : III/b
Alamat : Jl Lubuk Sikarah No.25 Kota Solok 27313
Pendidikan / Tahun Tamat :
               S1 : IPB/2010
               S2 : Unsri dan Mie University, Jepang/2013
               S3 : -
Bidang Ilmu : Teknologi Industri Pertanian
Wilayah Penelitian : Proses /Rekayasa Pengolahan dalam Industri Pertanian
Email :  
CV :